Gospel band

Katka Sliacka & Eleos

Katka Sliacka (1980) – študovala dirigovanie zboru na VŠMU v Bratislave v triede prof. Blanky Juhaňákovej v rokoch 2003 – 2008. Pôsobila ako dirigentka v bratislavskom mládežníckom zbore Boanerges. Ako pedagóg vyučuje hru na klavíri, hudobnú teóriu a vedie detský spevácky zbor na cirkevnej ZUŠ sv. Cecílie, Bratislava – Ružinov. So skupinou Eleos začala spolupracovať ako dirigentka a autorka piesní v roku 2009 počas ich koncertných vystúpení v Ríme a vo Vatikáne. Kompozičný príspevok Katky Sliackej vychádza z melodiky starých spirituálov, do ktorých vkladá v jednoduchej hudobnej forme meditatívnosť spevov z Taizé. Redukuje textovú predlohu na minimum (text worshipu Jesu obsahuje len jedno slovo), čím docieľuje originálnu podobu spevov chvál. Naopak Pieseň pre Noemi prezentuje rýchlejší typ worshipu na swingovom základe, vygradovaný do vitálnej modernej pop rockovej skladby. Pieseň pre Noemi má aj scénickú verziu, ktorú skupina predvádza počas koncertov s hereckými etudami.

Eleos – netradičná inštrumentálna skupina (husle, priečna flauta, klávesové nástroje, gitara, basgitara, perkusie – cajoon, djembe) s malou vokálnou zložkou vznikla v roku 2007 v kostole sv. Vincenta de Paul v bratislavskom Ružinove. Mladí hudobníci, dnes vo veku od 13-20 rokov, hrávali pravidelne počas nedeľných detských a piatkových mládežníckych sv. omší. Ich duchovný vývoj prebiehal na pozadí Združenia mariánskej mládeže v ideách vincentínskej a mariánskej spirituality. Keďže viacerí z nich navštevovali a aj v súčasnosti navštevujú individuálnu hru na nástroji alebo spev v ZUŠ sv. Cecílie, časom ich činnosť prešla pod záštitu ZUŠ sv. Cecílie. Výsledkom týchto aktivít boli koncertné vystúpenia vo februári 2009 v bazilike San Clemente v Ríme, v kostole San Girolamo della Carita v Ríme a  na veľvyslanectve SR vo Vatikáne. Účinkovali na Gospel fest v Skalici 2010, na Festivale na vodě v Lučine 2010 (Strážnice). Spočiatku hrávali piesne zo všeobecne známeho repertoáru, kde sa výrazne profilovali ako pop rocková gospelová skupina. Postupne vznikali pôvodné skladby najmä z dielne talentovaného klaviristu, gitaristu a speváka Antona Herényiho. V decembri v roku 2010 nahrali album Katka Sliacka & Eleos, ktorý prezentovali vo februári 2011. Nové CD je výsledkom prechádzajúcej niekoľkoročnej práce.
Vďaka za jestvovanie a vnútornú skĺbenosť Eleosu patrí duchovnému otcovi z kostola sv. Vincenta v Ružinove v Bratislave – P. ThLic. Augustín Slaninka, CM, sestre Kataríne zo Združenia mariánskej mládeže v kostole sv. Vincenta v Ružinove. Obaja neúnavne pomáhajú a podporujú snahy Eleosu. Napokon, ďakujeme Petrovi Štupákovi, ktorý ozvučoval viacero vystúpení a stará sa o zvuk počas nedeľných sv. omší.

Obsadenie:

Katka Sliacka (1980), dirigent, autor hudby, texty

Eleos:

Anton Herényi (1992), klávesové nástroje, gitara, basgitara, spev, autor hudby, texty
František Rácz
(1996), husle, cajoon, basgitara
Yvetta Kajanová
(1995), sólo spev, flauta
Romana Kucejová
(1993), gitara
Mária Mrocková
(1992), spev, flauty
Filip Janeček
(1991), basgitara
Eva Hlavatá
(1990), sólo spev
Martin Kolenič
(1992), sólo spev
Emília Kajanová
(1997), sólo spev
Alžbeta Herényiová (1995), sólo spev

Eleos- Zbor:

Diana Ďurčanská (1994)
Petra Heribanová (1994)
Veronika Zodlová
(1993)
Zuzana Kloknerová
(1994)
Mária Tibenská
(1992)
Tibor Račko
(1986)
Dominik Kurina
(1993)