Gospel band

Koncert pri príležitosti sviatku sv. Cecílie – 19.11.2010

Katka Sliacka a Eleos vystúpili na koncerte pri príležitosti sviatku sv. Cecílie, ktorý sa uskutočnil 19.11. 2010 v kostole sv. Vincenta v Bratislave-Ružinov. Koncert sa konal v čase vrcholnej prípravy nového albumu a pred začatím práce v štúdiu Lux v Mlynskej doline. Po prvýkrát na ňom prezentovali piesne K. Sliacka: Jesu, K. Sliacka: Pieseň pre Noemi spolu s hereckým multižánrovým predvedením (herecké etudy a videoprojekcia) ako aj ďalšie skladby Cyril Jančišin: Vezmi si, vezmi.

Aj vďaka pričineniu ostatných komorných zoskupení, zostavených zo žiakov ZUŠ sv. Cecílie, premiéry Ceciliánskej omše A. Zimmermanna, bolo toto podujatie bohato navštívené a končilo standing ovation všetkých zúčastnených. Po koncerte sa konala slávnostná recepcia.